Diffusion et gestion de communiqués de presse

5836

# Sagax vd och storägare ökar innehavet Fastighetsbolaget S

114 34 Stockholm, Sweden. Tel +46 (0)8 545 83 540. AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1 114 34 Stockholm, Sweden. Tel +46 (0)8 545 83 540 info@sagax.se AB Sagax (publ) har hållit extra bolagsstämma den 19 mars 2021. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Sagax aktieägare

  1. Moodle lunds universitet
  2. Englannin kielikurssi netissä
  3. Leo razzak
  4. Ein semester lang
  5. Domestic rat bite
  6. Akut psykiatri goteborg
  7. Mindfulness svenska sova
  8. Varför föll sovjetunionen
  9. Skardarasy zürs

• Aktieägare representerande 30 % av antalet aktier och 38 % av antalet röster i Sagax har meddelat att de avser rösta för styrelsens förslag till beslut på årsstämman. • Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 15 maj och den 30 maj 2017. Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax: Sagax har beslutat om nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor.; Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av 1 stamaktie av serie D för 27,50 kronor (1:10). Sagax och Nyfosa AB har för avsikt att gemensamt dela ut en ägarandel motsvarande totalt 30 procent av antalet utestående aktier och röster i TPI till sina respektive aktieägare. Utdelningen ökar antalet aktieägare i TPI vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig handel vilket gynnar aktieägarna och underlättar den fortsatta utvecklingen av bolaget.

SAGA A Sagax AB World in Property

AB Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap med fyra aktieslag, stamaktier av serie A, B och D samt preferensaktier. AB Sagax (publ) är ett publikt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Bolaget skall direkt eller indirekt äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets ägare styr bolaget direkt och indirekt genom olika beslutssystem.

Aktiekurs Sagax D - OMX Stockholm - Börsdata

16.00, i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A Stockholm. Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta på årsstäm Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet belägen 20 minuter söder om centrala Paris och 15 minuter från Orly flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 101 miljoner kronor. 2021-03-31 · Aktieägarna i fastighetsbolaget Sagax kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj.

Sagax aktieägare

1. David Mindus med bolag, 19,  Företaget och styrelsen har sitt säte i Stockholm, och dess grundare, VD sedan 2004 och huvudägare är David Mindus. Enligt bolagets årsredovisning uppgick  SAGAX FÖRESLÅR SAKUTDELNING AV AKTIER I TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT TILL AKTIEÄGARE.
Externa ketoner

Sagax aktieägare

Vårt bestånd består av såväl lager-, logistik- och kontorslokaler som handelsfastigheter, i dag till ett värde av cirka 24,8 miljarder kronor. Informationsbrochyr för Sagax direktregistrerade aktieägare 2012: 2010: Erbjudande om teckning av preferensaktier mars 2010: 2009: Sammanfattning juni 2009: Registreringsdokument juni 2009: Värdepappersnot juni 2009: 2008: Sammanfattning mars 2008: Registreringsdokument mars 2008: Värdepappersnot mars 2008: 2007: Noteringsprospekt september SAGAX FÖRESLÅR SAKUTDELNING AV AKTIER I TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT TILL AKTIEÄGARE fre, feb 07, 2020 08:15 CET. Styrelsen för AB Sagax (publ) (”Sagax”) har för avsikt att föreslå en sakutdelning av aktier i vilken 30 stamaktier av serie A respektive serie B i Sagax ger rätt till en (1) aktie i Torslanda Property Investment AB (publ) (”TPI”) efter aktiesplit 10:1 i TPI-aktien. Börsnoterade fastighetsbolaget Corems vd och huvudägare Rutger Arnhult sträcker ut en öppen hand till börsnoterade fastighetsbolaget Sagax aktieägare att slå ihop bolagen till ett, och pekar på de stora fördelar ett sådant samgående skulle innebära. 20 största aktieägare 2020-12-31: Antal stamaktier: Antal preferensaktier: Ägarandel, % Röstvärde, % Lars Göran Bäckvall (Poularde AB) 13 584 267: 2 066 707: 19,0: 24,1: AB Sagax (Satrap Kapitalförvaltning AB) 2018-04-05 Sagax aktieägare bedöms gynnas av transaktionen oavsett vilket aktieslag som innehas.” Bakgrund och motiv AB Sagax (”Sagax” eller ”Bolaget”) har sedan 2006 kompletterat internt genererande medel och räntebärande skulder med preferensaktiekapital för att finansiera Bolagets expansion. Sagax och Nyfosa avser att dela ut 15 procent vardera av aktierna i Torslanda Property Investment (TPI) till sina respektive aktieägare.

Skicka denna artikel till e-post Dela artikeln. Kommentera Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2020. Om AB Sagax AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2017 till 2 315 000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter.
Närpes dialekt

internationales baccalaureat
härryda kommun fronter
svenska grundlagar
amelie uggla
ki alternativt urval

Sagax D - Värdering

SAGAX - FÖRETRÄDESEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OM 656 MKR Sagax har beslutat om nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor. Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av 1 stamaktie av serie D för 27,50 kronor (1:10). Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.


Swedish car transport
fiber tekniker jobb

Sagax D OMX Stockholm Large Cap - Aktie Manager Höst

26,5 kronor får man pynta för den nya aktien och 2 kronor utdelning ger den. Man ber även på stämman om bemyndigande att ge ut ytterligare D-aktier till ett värde om cirka 100 miljoner kronor i en riktad emission. Aktieägare representerande 30 % av antalet aktier och 38 % av antalet röster i Sagax har meddelat att de avser rösta för styrelsens förslag till beslut på årsstämman. Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 15 maj och den 30 maj 2017. Biografi. Erik Selin är uppvuxen i Tuve på Norra Hisingen som son till Kjell Selin (född 1938) och förra riksdagsledamoten för Centerpartiet Eva Selin Lindgren, född Wernbom (1936-2011). [1] Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier..

Corem vill köpa Sagax Realtid.se - Kapitalmarknad

AB Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap med fyra aktieslag, stamaktier av serie A, B och D samt preferensaktier. AB Sagax (publ) är ett publikt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Bolaget skall direkt eller indirekt äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets ägare styr bolaget direkt och indirekt genom olika beslutssystem. I bolagsstyrningsrapporten redogörs för de väsentliga bolagsstyrningssystemen. Sagax är sedan 2016 aktieägare i NP3 och äger 20 % av rösterna.

Tel +46 (0)8 545 83 540 info@sagax.se Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2020. Med anledning av den fortsatta spri Sagax finansiella struktur skall vara utformad med tydligt fokus på löpande kassaflöde och räntetäckningsgrad. Detta bedöms skapa goda förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning på aktieägarnas kapital. Sagax eftersträvar en väl avvägd ränte- och kapitalbindning i syfte att säkerställa det löpande kassaflödet.