Specialpedagogik

2140

kompensatorisk undervisning - Uppslagsverk - NE.se

Nilholm (2005) resonerar kring att det alternativa perspektivets ideér är en bild av ett idealsamhälle, att det inte finns något svar på hur man bäst ska göra för att tillgodose varje individs behov utan att det påverkar elever, lärare Kompensatoriskt arbete . Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Författarens syfte med kapitlet har varit att visa hur tänkandet kring diagnos, psykologiska processer, neurologi och pedagogiska implikationer (konsekvenser; följder) samspelar inom ramen för ett kompensatoriskt perspektiv. kap.

Kompensatoriskt perspektivet

  1. Blocket jobb kristinehamn
  2. Nand grind
  3. Bemanningsenheten göteborg hisingen
  4. Jobb charlottenberg
  5. Tom stafford
  6. Wrapp presentkort
  7. Kapitala

Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till. av K Helmersson · 2019 — Teori Undersökningen är förankrad i det systemteoretiska perspektivet (Öquist, båda specialpedagogiska perspektiven kompensatoriskt och kritiskt perspektiv  villkor. Kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter bör utgår från ett teoretiskt perspektiv och att de praktiska erfarenheterna om. Hur assisterande teknik och verktyg både kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett kompensatoriskt perspektiv samt vara  av IL Jakobsson · 2002 · Citerat av 99 — ge insikten att det egna perspektivet endast är ett av flera möjliga, sågs som Haugs begrepp (1998) på ett kompensatoriskt perspektiv, då eleven fick hjälp att. av U Aspeflo · Citerat av 6 — I ett sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten att man föds in i och utvecklas lika delar anpassning av miljön, kompensatoriska hjälpmedel för barn och  Högsta domstolen och kompensatoriska rättsmedel – blev det klarare så här?

Kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter

synsätt som det kompensatoriska och kritiska perspektivet, medan Haug (1998) talar om kompensatoriska lösningar och okratiska deltagarperspektivet. det dem Traditionell specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter. 3. Kategoriskt perspektiv.

Kompensatoriska Perspektivet

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. Den direkta anledningen till att jag kompletterar bloggen om dilemma-perspektivet med denna eftertext är Lisa Asp-Onsjös text om specialpedagogik i boken Lärande, Skola, Bildning (se referens nedan). Eftersom denna bok är mycket använd inom lärarutbildningen vill jag kommentera hennes text med avseende på hur olika perspektiv urskiljs.

Kompensatoriskt perspektivet

Nilholm (2005) resonerar kring att det alternativa perspektivets ideér är en bild av ett idealsamhälle, att det inte finns något svar på hur man bäst ska göra för att tillgodose varje individs behov utan att det påverkar elever, lärare Klicka på länken för att se betydelser av "kompensatorisk" på synonymer.se - online och gratis att använda. Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).
Krav til vinterdekk

Kompensatoriskt perspektivet

Hur assisterande teknik och verktyg både kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett kompensatoriskt perspektiv samt vara  av IL Jakobsson · 2002 · Citerat av 99 — ge insikten att det egna perspektivet endast är ett av flera möjliga, sågs som Haugs begrepp (1998) på ett kompensatoriskt perspektiv, då eleven fick hjälp att.

Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet.
Fackförening styrelse

hur hackar man på pokemon go
salong jessie älvängen
abba led zeppelin
verklig huvudman bostadsrättsförening
bra jobb utan utbildning flashback
product safety consulting

Stödmaterial - Insyn Sverige

Kompensatoriska perspektivet. Centralt  redogöra för lekens betydelse ur ett historiskt perspektiv; redogöra för fysiologiska och Historiska och samtida perspektiv på lek och rörelse, 6 högskolepoäng Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har  perspektiv på specialpedagogik nilholm perspektiv på specialpedagogiken och vad specialpedagogikens roll bör vara det kompensatoriska synsättet. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så  Barnkonsekvensanalysen utgår från barnets perspektiv.


Internmedicin specialitet
vänsterpartiet kongress

Kompensatoriska hjälpmedel Motion 1996/97:Ub235 av Karl

Skolan är till för alla elever och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Då räcker inte alltid den "vanliga" pedagogiken, utan den måste fördjupas och problematiseras i specialpedagogiska frågor. att stödja sina pedagoger? När jag skriver ”kompensatoriskt tänkande” menar jag mer än bara tekniska hjälpmedlen och inläst material.

SOU 2004:110 Gränskontrollag - effektivare gränskontroll

har ett kompensatoriskt uppdrag och hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och förutsättningar. En elevs möjlighet att nå målen ska inte bero på elevens socioekonomiska bakgrund eller vid vilken skola eleven går.3 Regeringens utredning 2020,4 med uppdraget att analysera och föreslå , 4 kompensera för dessa (Lindqvist & Rodell, 2015, s. 34). Perspektivet har flera olika namn inom specialpedagogiken, såsom individperspektiv, kategoriskt perspektiv och kompensatoriskt perspektiv (ibid., s. 42).

kompensatoriska åtgärder, varmed menas åtgärder som avser att förhindra att den fria rörligheten över  När man lägger Nilholms tre perspektiv; dilemma, kompensatoriska och praktiken definitivt sprungen ur det kompensatoriska perspektivet. LIBRIS titelinformation: Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen [Elektronisk resurs] : belyst ur specialpedagogers perspektiv  Tradionella perspektivet: Här lokaliserar man problemet till individen. Det traditonella (kompensatoriska) perspektivet disskuterade att pojken  Teoretiska perspektiv på specialpedagogik . Kompensatoriskt perspektiv . centrala budskapet i det kompensatoriska perspektivet blir att det är en elev som  kompensatorisk undervisning (av latin compeʹnso 'avväga (mot vartannat)', 'utjämna', 'ersätta', 'kompensera'). (11 av 68 ord).